بیمه مسئولیت پیمانکاران

بیمه مسئولیت پیمانکاران

چرابیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران 

با توجه به ماهیت این شغل و آسیب ها و خساراتی که ممکن است از کار به کارگران و کارکنان وارد شود که شخص کارفرما در آن مسئول شناخته شود داشتن بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران را برای کارفرمایان این شغل لازم می نماید.

معرفی بیمه نامه بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران 

در بیمه مسئولیت پیمانکاران ، در صورت انجام پروژه مورد بیمه هرگونه خسارت مالی و آسیب و صدمات جانی و بدنی به اشخاص ثالث (با توجه به سرمایه های بیمه نامه)در محل اعلام شده پروژه که مسئولیت بیمه گذار این بیمه نامه در آن محرز باشد پوشش دارد.
منظور از اشخاص ثالث افرادی می باشند که هیچ گونه ارتباطی با کار مورد بیمه نداشته باشند

شرایط،تعهدات و خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران

در زمان وقوع حادثه و در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار با توجه به سقف سرمایه های بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران:
– هزینه های پزشکی
– غرامات نقص عضو
– غرامت فوت
– خسارات مالی

‌‌‌‌‌موارد خارج از پوشش بیمه مسئولیت مدنی،  استثنائات Exclusions  :برخی از خسارتهایی که از تعهدات بیمه گر در بیمه مسئولیت پیمانکاران خارج است:

-خسارت وارد به بیمه گذار و شرکا، کارفرما و مجریان و ناظرین و مشاورین،کارکنان شاغل در پروژه و اشخاص تحت تکفل هر یک از آنان.
-جنگ، انقلاب و شورش و … و تشعشعات رادیواکتیو و تعطیلی کار.
-حوادث طبیعی از قبیل: سیل،زلزله و …
– ترک های سطحی که بر اثر انجام عملیات ساختمانی بیمه گذار ذر ساختمانهای مجاور ایجاد شود ولی به استحکام ساختمان لطمه ای وارد ننماید.
– زیان های وارد به اشخاص ثالث از قبیل غرامت بیکاری،وقفه در تولید، خدمات و …
–  عمد و تقلب بیمه گذار و نمایندگان و کارکنان وی در وقوع حوادث
– خسارت ناشی از هرگونه نزاع و زد و خورد
– محکومیت به جزای نقدی به نفع دولت و مجازات های قابل خرید.
– حوادث ناشی از مصرف مواد مخدر یا روان گردان،مسکرات توسط کارکنان.
– کلیه خسارات وارده به دیوار مشترک پروژه
-خسارات وارده به کانال و آبراه زیرزمینی و خسارات مالی و بدنی ناشی از آن.
– کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول آن شناخته نمی شود.
‌‌‌

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *