بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی (ثالث)

بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی (ثالث)

چرا بیمه مسئولیت اجرای وظایف ساختمانی(ثالث ساختمانی) 

در صورتیکه در اجرای یک پروژه ساختمانی به افرادی خارج از پروژه خسارت جانی یا مالی وارد گردد ،کارفرمای پروژه موظف به جبران خسارت می باشد . بیمه مسئولیت مدنی اجرای وظایف ساختمانی (بیمه ثالث ساختمانی) از سوی شرکتهای بیمه برای جبران این مهم طراحی گردیده است.

معرفی بیمه نامه بیمه مسئولیت اجرای وظایف ساختمانی(بیمه ثالث ساختمانی) 

در بیمه مسئولیت اجرای وظایف ساختمانی (بیمه ثالث ساختمانی) در صورتیکه خسارت جانی و مالی در اثر اجرای پروژه به اشخاص ثالث و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی وارد آید و کارفرمای پروژه مسئول جبران آن شناخته شود بیمه گر بعد از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به پرداخت خسارت مورد تعهد در بیمه نامه اقدام می نماید.

شرایط عمومی و اختصاصی

شرایط،تعهدات و خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت اجرای وظایف ساختمانی(ثالث ساختمانی) :

جبران خسارت در بیمه مسئولیت ثالث ساختمانی با توافق بیمه گذار و بیمه گر به شرح:
-جبران غرامات نقص عضو
-جبران غرامت فوت
-جبران خسارات مالی

موارد خارج از پوشش بیمه مسئولیت مدنی، استثنائات Exclusions :

موارد ذیل از تعهدات بیمه مسئولیت ثالث ساختمانی خارج است:
-خسارات قبل از تاریخ صدور پروانه ساختمانی
-مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان
-مسئولیت ناشی از پیمانکاران فرعی

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *