نوشته‌ها

خسارت بیمه مسئولیت

/
در زمان وقوع خسارت موضوع بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان فرد بیمه گذار موظف است …