نوشته‌ها

تاریخچه‌ بیمه‌ آتش‌سوزی‌

/
بلافاصله‌ بعد از آتش‌سوزی‌ بزرگی‌ که‌ در سال‌ ۱۶۶۶ در لندن‌ از یک‌…