پوشش های بیمه مسافرتی

پوشش های بیمه مسافرتی

بر اساس قرارداد بیمه مسافرتی، بیمه گزار تعهد می کند در صورت وقوع برخی از حوادث، خسارات ناشی از آنها را جبران کند.

با توجه به این که هر شرکتی فقط برخی از پوشش های بیمه را ارائه می دهد، بیمه گزاران باید از شرکتی بیمه خریداری کنند که پوشش های مورد نیاز آنان را ارائه می کند.

هزینه های پزشکی هنگام بروز حادثه

اگر بیمه مسافرتی تهیه کنید در صورتی که در طول سفر دچار بیماری یا صدمات جسمی شوید شرکت های کمک رسان هزینه درمان شما را تا سقف تعهدات شرکت بیمه می پردازند.

در این نوع پوشش فرانشیز بیمه ای وجود داشته و بخشی از هزینه به عهده خود بیمه گزار است، فرانشیز در شرکت های بیمه سامان، پارسیان و پاسارگاد، ۲۵ یورو است اما اگر بیمه گزار ۲۴ ساعت بستری شده یا دچار بیماری حادی شود، دیگر لازم به پرداخت فرانشیز نبوده و تمام هزینه ها را شرکت کمک رسان می پردازد. به طور مثال اگر شخص دچار حادثه ای شود و هزینه درمان او ۱۵۰ یورو باشد، شرکت بیمه ۱۲۵ یورو آن را پرداخت می کند ولی اگر حادثه از نوع حاد باشد شرکت کل هزینه یعنی ۱۵۰ یورو را می پردازد.

انتقال و بازگرداندن بیمه گزار در صورت بروز حادثه

اگر بیمه گزار دچار حادثه یا بیماری شود، شرکت کمک رسان با توجه به وضعیت او باید نسبت به درمان یا بازگرداندن او به کشور تصمیم گیری کند.

در صورتی که بیماری او حاد بوده یا با توجه به نظر پزشک بازگرداندن او لزومی نداشته باشد، شرکت کمک رسان باید او را در بیمارستان یا مرکز درمانی برای درمان بستری کند و در نهایت با توجه به نظر پزشک بیمار را با مناسب ترین روش به کشور بازگرداند.

هزینه های ضروری دندان پزشکی

اگر بیمه گزار در زمان قرارداد بیمه دچار درد دندان، عفونت و مشکلاتی از این قبیل شود که نیاز به دکتر داشته باشد، شرکت کمک رسان هزینه های درمان او را تا سقف تعهدات بیمه گر پرداخت می کند.

البته این هزینه نیز دارای فرانشیز بوده و فرانشیز آن در شرکت سامان، پارسیان و پاسارگاد ۲۵ یورو است.

پوشش های بیمه مسافرتی

بازگشت اعضا درجه یک خانواده بیمه گزار

در صورتی که بیمه گزار فوت کرده یا دچار بیماری شود که نیاز به بستری شدن به مدت بیش از ۱۰ روز داشته باشد، شرکت کمک رسان هزینه بازگشت یکی از افراد خانواده او را می پردازد به شرطی که شخص همراه بیمه گزار نتواند با وسیله نقلیه خود یا با وسیله نقلیه از پیش تعیین شده بازگردد.

بازگرداندن جسد بیمه گزار در صورت فوت

اگر بیمه گزار در طول سفر فوت کند، شرکت کمک رسان کارهای لازم برای انتقال او به کشور ایران را انجام داده و تمام هزینه های انتقال را می پردازد.

اما هزینه های مراسم ترحیم و خاک سپاری به عهده شرکت بیمه نیست.

انتقال اضطراری یکی از اعضا درجه یک خانواده بیمه گزار

اگر بیمه گزار در طول سفر دچار بیماری شده و نیاز به بستری شدن به مدت بیش از ۱۰ روز را داشته باشد.

در این صورت شرکت کمک رسان شرایطی را برای رفت و آمد و اقامت یکی از اعضا درجه یک خانواده شخص فراهم می کند.

هزینه بازگشت بیمه گزار به کشور به علت فوت اقوام

اگر در طول سفر بیمه گزار یکی از اقوام او(تا درجه ۲) فوت کند و بیمه گزار نتواند با وسیله نقلیه خود یا وسیله ای که برای بازگشت تعیین شده است بازگردد، شرکت بیمه هزینه های بازگشت اضطراری او را پرداخت می کند، البته در این مورد بیمه گزار باید مدرک معتبری برای فوت آن شخص ارائه دهد.

هزینه تحویل دارو

اگر داروهای ضروری بیمه گزار گم شود، شرکت بیمه هزینه ارسال این داروها برای بیمه گزار را تقبل می کند.

پیگیری و پرداخت هزینه مسائل حقوقی

اگر بیمه گزار در طول سفر دچار مسئله یا مشکل حقوقی شود، شرکت های کمک رسان بر اساس شرایط بیمه نامه کارهای لازم را انجام می دهند.

طبق شرایط بیمه مسافرتی سامان، اگر بیمه گزار به علت رعایت نکردن قوانین شهری یا ورود خسارت به دیگران به عنوان شهروند عادی مورد تعقیب قضایی قرار گیرد، شرکت کمک رسان اقدامات ضروری برای دفاع قانونی از وی را انجام می دهد. همچنین این شرکت تا ۱۵۰۰ یورو هزینه دفاع قضایی می پردازد.

در شرکت پارسیان در صورتی که بیمه گزار به دیگران خسارت وارد کند، شرکت کمک رسان تا ۱۵۰۰ یورو برای دفاع از شخص هزینه می کند.

تفاوت این پوشش در شرکت پاسارگاد با پارسیان فقط در این است که سقف این پوشش در بیمه پاسارگاد ۱۵۰ یورو است.

مفقود یا دزدیده شدن مدارک شناسایی

اگر شخص بیمه گزار مدارک شناسایی خود را در طول سفر به هر دلیلی از دست بدهد، شرکت کمک رسان تا سقف مشخص شده در قرارداد بیمه ، هزینه صدور المثنی این مدارک را پرداخت می کند. سقف این پوشش در بیمه سامان، پاسارگاد و پارسیان ۲۰۰ یورو است.

حواله وجه نقد

اگر پول بیمه گزار در طول سفر دزدیده یا گم شود، می تواند تا سقف معین شده از شرکت کمک رسان وجه نقد دریافت کند، به شرطی که اولا بیمه گزار با ارائه شکایتنامه یا رسیدی از پول خود این موضوع را اثبات کند، ثانیا قبل از سفر چک، وجه نقد یا حواله مبلغ مورد نیاز خود را در دفتر رسمی بیمه به امانت گذارد.

سقف این پوشش در شرکت بیمه پارسیان، سامان و پاسارگاد ۸۵۰ یورو است.

هزینه های ناشی از تاخیر در پرواز

در صورتی که وسیله نقلیه سفر بیمه گزار تاخیر داشته باشد، او می تواند با ارائه صورت حساب، هزینه های اضافی خود مثل اقامت، غذا یا حمل و نقل را دریافت کند.

میزان هزینه های پرداختی در این پوشش به میزان تاخیر وسیله نقلیه بستگی دارد.

در شرکت های بیمه پارسیان، پاسارگاد و سامان برای تاخیر وسیله نقلیه بیش از ۶ ساعت طبق جدول زیر خسارت پرداخت می شود.

در بیمه سامان، پارسیان و پاسارگاد این هزینه ها با وجود شروط زیر پرداخت می شود:

اگر تاخیر به علت اعتصاب کارگران فرودگاه، شرکت های خدماتی یا هواپیمایی باشد، هزینه ای بابت این تاخیر پرداخت نمی شود.

پرواز های چارتر یا تمام بلیط های لحظه آخری مشمول این پوشش نمی شوند.

برای دریافت خسارت باید علت و زمان تاخیر مشخص شده باشد و شرکت حمل و نقل یا نمایندگان او موضوع را تایید نمایند.

هزینه های این خسارت از زمانی محاسبه می شود که بیمه گزار جا رزرو کرده باشد.

اطلاع رسانی شرکت کمک رسان در مواقع ضروری

اگر بیمه گزار در طول سفر دچار حادثه شود، شرکت کمک رسان باید اطلاعات مراکز درمان، بیمارستانها و پزشکان را در اختیار وی قرار دهد.

البته اکثر شرکت های کمک رسان اینکار را انجام می دهند، یکی از وظایف آنها دادن اطلاعات به بیمه گزار است.

پرداخت هزینه در صورت فقدان بار

اگر بار بیمه گزار در مقصد به او تحویل داده نشده و پس از گذشت ۲۱ روز بار او پیدا نشود، بیمه گزار می تواند برای دریافت خسارت خود به شرکت بیمه مراجعه کند. برای این منظور داشتن گزارش کتبی از شرکت هواپیمایی یا فرودگاه ضروری است.

شرکت بیمه سامان و ایران به ازا هر یک کیلو بار ۲۰ یورو و تا سقف ۸۰۰ یورو خسارت پرداخت می کنند. در حالی که سقف این پوشش در بیمه پارسیان و پاسارگاد ۲۰۰ یورو است.

یافتن و ارسال بار

اگر بار بیمه گزار گم یا دزدیده شده باشد، شرکت کمک رسان به او کمک می کند تا مفقود شدن بار را اعلام یا بابت دزدیده شدن آن شکایت کند.

همچنین هر زمان که بار شخص پیدا شود، شرکت کمک رسان این بار را برای شخص ارسال می کند.

نکته ای که باید بدانید این است که در صورت پیدا شدن بار، بیمه گزار باید مبلغ خسارتی را که از شرکت کمک رسان دریافت کرده است بازگرداند.

تاخیر در رسیدن چمدان ها

اگر بار بیمه گزار ظرف مدت مشخصی به شخص تحویل داده نشود شرکت بیمه خسارات وی را پرداخت می کند.

در شرکت بیمه سامان اگر بار بیمه گزار تا ۱۲ ساعت به او تحویل داده نشود، این شرکت تا سقف ۲۵۰ یورو به بیمه گزار خسارت می دهد.

در شرکت پاسارگاد و پارسیان اگر شرکت هوایی به یاتا وابسته بوده و تا ۶ ساعت بار بیمه گزار به وی تحویل داده نشود، شرکت کمک رسان با ارائه فاکتور از طرف بیمه گزار تا سقف ۱۰۰ یورو خسارت پرداخت می کند.

ارائه وجه ضمانت

بیمه گزار می تواند مبلغی را به صورت وجه نقد، حواله یا چک به شرکت بیمه در ایران بسپارد.

شرکت همین مبلغ را در صورت نیاز د رکشور دیگر برای بیمه گزار حواله می کند.

بازگرداندن کودک به ایران

اگر بیمه گزار در زمان سفر دچار بیماری شده یا فوت کند، شرکت بیمه فرزند او را با نظارت یک بزرگتر به کشور ایران باز می گرداند.

در شرکت بیمه سامان این پوشش برای کودکان زیر ۱۵ سال ارائه می شود.

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *