بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات ساختمانی

بیمه مسئولیت مدنی دارندگان ماشین آلات ساختمانی

چرا بیمه مسئولیت دارندگان ماشین آلات ساختمانی

برای دارندگان ماشین آلات ساختمانی داشتن بیمه مسئولیت الزامی است برای اینکه ممکن است، مسئول خسارت یا آسیبی که به دیگران و اموالشان وارد شده است شناخته شوید. مناسب‌ترین راه برای جبران چنین خسارتهایی بیمه‌های مسئولیت است که با پرداخت مبلغی اندک توسط اقشار گوناگون جامعه، آرامش را برای آن‌ها فراهم می‌آورد. بیمه مسئولیت دارندگان ماشین آلات ساختمانی از شما و کسب و کارتان در مقابل هرگونه ادعای خسارت ناشی از حوادث غیر عمدی که باعث آسیب به افراد و اموال آنها می شود، حمایت می کند.

‌‌‌‌‌معرفی بیمه مسئولیت دارندگان ماشین آلات ساختمانی  بیمه ای که تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران (معمولاً متحرک و سنگین) از قبیل لودر، بولدوزر، گریدر، جرثقیل، سنگشکن، کارخانه تولید بتن، لیفتراک و مانند آن که ابزار کار پیمانکاران جهت اجرای کار پروژه ها میباشد را تحت پوشش قرار میدهد. درواقع این بیمه هرگونه زیان یا خسارتی را که به هرعلت جز موارد مستثنی شده درحین کار در زمان احداث یا بهره برداری، درمواقع تعطیل کار و یا زمان نگهداری به ماشین آلات وارد آید، جبران مینماید.

شرایط عمومی و اختصاصی

در بیمه مسئولیت دارندگان ماشین آلات ساختمانی و با رعایت استثنائات،بیمه گرتعهد می نماید:
هرگاه پس از دریافت حق بیمه از سوی بیمه گر و در طول مدت بیمه مندرج در جدول مشخصات ،تمام یا قسمتی از اقلام بیمه شده که در محل معینی در منطقه جغرافیایی مندرج درجدول مشخصات به هرعلتی بجز آنچه صریحا”مستثنی شده به طورناگهانی و پیش بینی نشده دچار خسارت فیزیکی گردد ، به طوری که مستلزم تعمیر و یا تعویض باشد ، بیمه گر به انتخاب خود با پرداخت نقدی ، تعمیر یا تعویض ، خسارت را حداکثر تا میزانی که در یک سال مدت قرارداد برای هریک از اقلام در جدول مشخصات پیش بینی شده و در مجموع تا مبلغ مندرج در جدول مذکور جبران نماید .
بیمه مسئولیت دارندگان ماشین آلات ساختمانی اقلام بیمه شده را اعم از این که به کار گرفته شده یا نشده و اقلامی که برای بازدید یا تعمیر یا تمیز نمودن پیاده و مجددا” سوار شده یا در جریان چنین عملیاتی قرار گرفته فقط پس از جریان راه اندازی موفقیت آمیز شامل می گردد .

‌‌‌موارد خارج از پوشش بیمه مسئولیت مدنی،  استثنائات Exclusions  :

خسارتهای معلول عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

الف) فرانشیز  . اما اگر در حادثه بیش از یک قلم از موارد بیمه شده دچار اتلاف یا آسیب دیدگی شود فقط بالاترین رقم فرانشیز به عهده بیمه گذار می باشد.
ب) اتلاف یا آسیب دیدگی معلول از کار افتادن وسایل برقی یا مکانیکی ، عیب و نقص ، شکست ، اختلال ،انجماد ضد یخ یا مایعات دیگر ، نقص روغن کاری یا کمبود روغن یا ضدیخ ، با این همه اگر در نتیجه  چنین از کارافتادن یا اختلال حادثه ای رخ دهد که منجر به خسارت مشهود گردد، چنین خسارتی قابل جبران خواهد بود .
پ ) اتلاف یا آسیب وارد به قطعات قابل تعویض و ملحقات آنها مانند سرمته ها ، مته ها ،کاردک ها یا سایر وسایل برنده ، تیغه های اره ،رنگ ها ،قالبها ،الگوها ، صفحاتی که برای ساییدن یا خردکردن به کار می روند ، پانلهای جداکننده و غربالها، طنابها ، تسمه ها ، زنجیرها، دستگاه های بالا برنده و تسمه های نقاله ، باتریها ، لاستیک ها ، سیم ها و کابل های اتصال دهنده ، لوله های قابل انعطاف ، وسایل به هم بستن یا بسته بندی کردن که به طور مرتب مصرف و جایگزین می شوند.
ت) اتلاف یا آسیب ناشی از انفجار دیگ یا مخزنی که از داخل تحت فشار بخار یا مایع قرار دارد یا هر موتور درون سوز.
ث) اتلاف یا آسیب وارد به وسایل نقلیه ای که برای استفاده در جاده های عمومی طراحی و مجاز به تردد می باشند مگر آن که این وسایل منحصرا” در کارگاه های ساختمانی مورد استفاده قرار گیرند.
ج) اتلاف یا آسیب وارد به شناورها یا وسایل نقلیه آبی.
چ) اتلاف یا آسیب ناشی از غوطه ور شدن بطور کامل یا جزئی در آبهای جزر و مددار.
ح) اتلاف یا آسیب در جریان حمل و نقل ، مگر آن که به موجب الحاقی توافق دیگری شده باشد .
خ) اتلاف یا آسیبی که نتیجه مستقیم کارمستمر و ناشی از آن باشد(مانند فرسودگی عادی ، خوردگی ،زنگ¬زدگی ، خرابی ناشی از عدم استفاده و یا معلول شرایط عادی جوی).
د) اتلاف یا آسیب وارد به هریک از اقلام بیمه شده در جریان هرگونه آزمایش یا استفاده از آن به منظوری غیر از آنچه برای آن طراحی شده است .
ذ) اتلاف یا آسیب وارد به تجهیزات و یا ماشین آلاتی که در زیر زمین کار می¬کنند مگر آن که به موجب الحاقی توافق دیگری به عمل آمده باشد .
ر) اتلاف یا آسیبی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ، به علت یا در نتیجه و یا تشدید شده به وسیله جنگ ، هجوم ،عمل دشمن خارجی ،عملیات خصمانه ( خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی ،یاغیگری ،بلوا ، انقلاب یا قیام ، شورش ، اعتصاب کارگران یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران ، جنبش های دسته جمعی ، در دست گرفتن قدرت بوسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی با سوء نیت که به نام یا با ارتباط با هرگونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد ، توطئه ، توقیف ،ضبط و مصادره ، تخریب یا زیان وارد به اموال ، بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی .
ز) اتلاف یا آسیبی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به علت یا در نتیجه و یا تشدید شده به وسیله واکنش¬های هسته¬ای ، تشعشعات اتمی یا آلودگی های رادیو اکتیو به وجود آمده باشد .
ژ) اتلاف یا آسیبی که به علت عیوب و نواقصی که در زمان شروع بیمه نامه وجود داشته و بیمه گذار یا نمایندگان او از آن مطلع بوده¬اند ، اعم از این که بیمه گر از آنها آگاهی داشته یا نداشته ، به وجود آمده باشد .
س ) اتلاف یا آسیبی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از سهل انگاری عمدی بیمه گذار یا نمایندگان وی باشد .
ش) اتلاف یا آسیبی که سازنده یا تهیه کننده به موجب قانون یا قرارداد مسئول جبران آن باشد .
ص ) خسارت های تبعی و مسئولیت از هرنوع و هر قبیل .
ض) اتلاف یا آسیبی که در هنگام صورت برداری از موجودی یا در زمان سرویس عادی کشف شود.
هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر ، بیمه گر به استناد استثنائات بند «ر» تا «ش» اعلام دارد که اتلاف ، ویرانی و آسیب دیدگی ، مشمول این بیمه نیست ، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه می باشد به عهده بیمه-گذار است .

شرایط،تعهدات و خسارات تحت پوشش بیمه مسئولیت دارندگان ماشین آلات ساختمانی

جبران خسارت های بدنی و مالی وارده به اشخاص ثالث در صورتیکه مسئولیت بیمه گذار توسط بیمه گر و مقامات ذیصلاح محرز گردد،بیمه گر نسبت به پرداخت خسارت تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام نماید.
۱- جبران هزینه های پزشکی
۲- جبران غرامات نقص عضو
۳- جبران غرامات فوت
۴- جبران خسارات مالی

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *